Міський портал новин Кропивницького

Завдання вивчення національної економіки

166

 

 

Завданнями вивчення національної економіки комплексно, системно і послідовно є:

 1. Формування уяви щодо функціонування економічного устрою країни взагалі, на рівні теоретичної моделі. Важливим є усвідомлення та бачення комплексу руху фінансово-виробничих потоків всередині країни, розуміння економічних стимулів та інтересів поведінки різних суб’єктів.
 2. Дослідження особливостей функціонування економіки України. Визначення специфіки національного виробництва і споживання, форм заощадження населення, ставлення до особистого підсобного господарства, розвитку нових інституційних форм ведення бізнесу.
 3. Сприйняття економічного потенціалу України з прагматичної точки зору, обмеженої морально-етичними установками. Вивчення головних принципів освоєння природних покладів, способів вимірювання економічної ефективності, вивчення закордонного досвіду ощадливого використання невідновлювальних ресурсів.
 4. Вивчення основних показників, що характеризують стан національної економіки, усвідомлення різниці між категоріями, що визначають рівень матеріального і сукупного виробництва, їх градацію за територіальним розташуванням національного капіталу та ступенем наближення до конкретної людини.
 5. Визначення сутності та структури сучасного господарського механізму, актуалізація проблеми ролі держави у реформуванні, управлінні та подоланні економічної кризи; формування власної моделі господарського механізму для сучасної України.
 6. Дослідження основних напрямів та пріоритетів державної економічної політики та системи заходів в структурі державного регулювання економіки. Доречним тут є активне застосування методу моделювання з визначенням одного або декількох ускладнень в сфері економічних відносин з метою розробки ефективного механізму їх подолання.
 7. Визначення моделі та стратегії соціально-економічного розвитку України. Особисте усвідомлення визначальних принципів подальшого довгострокового розвитку української держави, формування механізмів їх реалізації, встановлення запобіжників для зміни цього курсу прийдешніми поколіннями.
 8. Усвідомлення ролі людини в процесах соціально-економічного розвитку, неприпустимість пріоритетного ставлення до представників певних національностей та дискримінації за національною ознакою в процесі суспільних відносин з боку держави та економічних агентів. Визначення людиноцентричних пріоритетів тактики національного розвитку, формування засад усебічного розвитку людини, формулювання мотиваційного механізму саморозвитку особистості.

Практичними завданнями розвитку національної економіки є:

 1. Досягнення стабільних темпів економічного зростання на основі ресурсозберігаючих, інноваційних технологій інтенсивного типу. Прагнення до економічного розвитку усіх галузей національної економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пріоритети національної економіки

 

 1. Забезпечення стабільного рівня цін, обмеження інфляції потребами економічного зростання. Використання інфляції як одного зі способів управління економікою, унеможливлення кризового впливу зростання цін на заходи суспільного відтворення.
 2. Забезпечення високого рівня зайнятості. Прагнення досягти повного рівня зайнятості, скоротити природне безробіття до мінімуму, створити усі умови для самореалізації людини в процесі суспільного виробництва.
 3. Досягнення рівноваги в сфері зовнішньої торгівлі, прагнення до забезпечення позитивного сальдо торгового балансу з одночасним збереженням та раціональним використанням природно-ресурсного потенціалу.

 

Використана література:

 1. 1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.
 2. 2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

 

Р. В. ЯКОВЕНКО,

к.е.н., доцент

Залиште відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

%d блогерам подобається це: